“Të jesh ndërmarrës i mirë nuk do të thotë vetëm të kesh ide, por edhe t’i realizosh ato” - Scott Belsky
9 May, 2017

08:00 – 17:00

E Hënë - E Premte

Perandori Justinian,

Prishtinë, XK 10000

+381 (0) 38 220 041

Promovimi i përgjegjësisë shoqërore

Promovimi i përgjegjësisë shoqërore të korporatave synon të tërheq vëmendjen tek sektori privat në mënyrë që të kontribojmë në zhvilimin socio – ekonomik të Kosovës duke e bërë përgjegjësinë shoqërore pjesë thelbësore të procesit të krijimit të pasurisë.

Fondi për promovimin e përgjegjësisë shoqërore të korporatave do të krijohet që t’ju mundësohet bizneseve që të dhurojnë fonde për projektet e shoqërisë. Fondacioni MDA do të planifikojë dhe zbatojë këto projekte në mënyrë që të promovojë marrëdhënje të mira me të gjithë partnerët / donatorët privat.

Top