“Të jesh ndërmarrës i mirë nuk do të thotë vetëm të kesh ide, por edhe t’i realizosh ato” - Scott Belsky
9 May, 2017

08:00 – 17:00

E Hënë - E Premte

Perandori Justinian,

Prishtinë, XK 10000

+381 (0) 38 220 041

Resurse

Krijimi i një biznesi

Kjo guidë do të ju ndihmoj të kuptoni faktorët që duhet pasur parasysh gjatë krijimit të një biznesi të ri.

Plani i biznesit

Mëso se si duhet të krijohet një plan i biznesit, struktura dhe temat që duhet të trajtohen.

Financimi i biznesit

Kupto se çfarë mundësishë për të financuar biznesin tuaj ekzistojnë dhe si ti përdorni ato në mënyrë efektive.

Plani i marketingut

Në këtë guidë do të kuptoni më shumë rreth planifikimi të marketingut dhe praktikat që duhet pasur parasysh.
Top